Strojní konstrukce

Andreas Schulz

Vedoucí skupiny strojní konstrukce

Luboš Kykal

Luboš Kykal

Vedoucí skupiny strojní konstrukce

Jan Davídek

Jan Davídek

Vedoucí skupiny strojní konstrukce

Tomáš Rykovský

Tomáš Rykovský

Vedoucí skupiny strojní konstrukce

Strojní konstrukce

V Andreasově týmu zpracováváme podklady pro uchycení lahví v plnících linkách pro skleněné lahve, PET lahve a plechovky. Aby mohly být díly správně vyrobeny, udržujeme aktuální data v kusovníku. Podílíme se také na konstrukci aseptických plnicích linek, pro které ve 3D programech vytváříme kompletní systém protrubkování.

U Luboše v týmu podporujeme produktový vývoj plnící techniky Krones. Jedná se např. o variantní konstrukci. Na základě prototypu jedné rozměrové varianty vytvořené v mateřské firmě, se na stejných principech zpracují všechna velikostní provedení. Projekty v této skupině jsou dlouhodobého charakteru, takže je nutné počítat s tím, že i doba zapracování se pohybuje v řádech několika měsíců.

Honzou a jeho týmem pracujeme na širokém portfóliu projektů, které zahrnuje dílčí části plniček, etiketovaček, dopravních tras nápojových linek i přípravu kompletních výrobních podkladů pro pivovarské tanky. Standardizujeme převzatou výrobní výkresovou dokumentaci, tak aby odpovídala firemním normám.

V Tomášově týmu vytváříme výrobní podklady pro kompletní konstrukci plniček pro nápojový průmysl včetně protrubkování. Samotná realizace návrhu spočívá ve vytvoření 3D podkladů, 2D přehledových výkresů a podkladů pro ohýbací stroj. Součástí naší práce je také návrh a konstrukce ochranných prvků a ventilových uzlů nápojových linek.