Strojní konstrukce

Jan Davídek

Jan Davídek

Jiří Kula

Jiří Kula

Tomáš Rykovský

Tomáš Rykovský

Strojní konstrukce

Tomášově týmu vytváříme výrobní podklady pro kompletní konstrukci plniček pro nápojový průmysl včetně protrubkování. Samotná realizace návrhu spočívá ve vytvoření 3D podkladů a 2D přehledových výkresů. Součástí naší práce je zároveň návrh a konstrukce ochranných prvků a ventilových uzlů nápojových linek. Dále v týmu zpracováváme podklady pro uchycení lahví v plnících linkách pro skleněné lahve, PET lahve a plechovky. V neposlední řadě spolupracujeme při konstrukci strojů na recyklaci PET lahví.

Honzově týmu se koncentrujeme na konstrukci částí etiketovacích strojů. Toto portfolio doplňuje konstrukce částí plniček a dopravních tras nápojových linek. Také zde tvoříme 3D modely součástek z 2D podkladů. V dalším týmu vytváříme schémata pro trasy jednotlivých médií v nápojových linkách, tzv. PID schémata. Podílíme se na projektu 3D Tisku, kde optimalizujeme konstrukci dílů vyráběných konvenčními stroji na technologii výroby 3D tiskem.

Jirkovo týmu se podílíme na konstrukci aseptických plnících linek, mixérů a pasterizačních strojů. Pro tato zařízení modelujeme ve 3D programech kompletní systém propojovacího potrubí a vytváříme 2D přehledové výkresy rozmístění zařízení v zákaznických objektech. Součástí naší konstrukce jsou i pochozí lávky pro vícepatrové pastéry. Dále vytváříme 2D schematické výkresy jednotlivých trubek jako podklady pro výrobu na ohýbacích strojích a ve svařovně. U zařízení na mytí lahví tvoříme 3D modely pro optimální naplánování a realizaci výroby těchto strojů. Rovněž zpracováváme projekty pro balící linky typu Vario-Pack a podporujeme vývoj v oblasti plnící techniky, etiketovacích strojů a vyfukovaček plastových lahví.