Reference

ÚvodReferenceIT projektové inženýrství

Kategorie:
Typ:

Inovujeme, konstruujeme, plánujeme, projektujeme a programujeme Vámi požadované produkty. Námi navržená technologicky propracovaná řešení získávají pro Vás konkurenční výhody. Složitost produktů se neustále zvyšuje, proto Vám nabízíme specializaci, odbornost a mezioborové know-how. Pro zákazníky ze strojírenských, elektrotechnických a energetických oborů poskytujeme služby v různých oblastech.

Programování výrobního informačního systému

Projekt je součástí rozvoje a údržby výrobního informačního systému řídícího soustavu výrobních linek sestávajích z velkého množství strojů, senzorů, dopravníků, apod. Výrobní informační systém (MES) je koncipován jako sada distribuovaných služeb a uživatelských obslužných nástrojů implementovaných na platformě Microsoft .Net nad centrální databází Microsoft SQL Server. 

Více →

Programování LDS / LMS

Programování ovládacích nástrojů a vizualizace technologických procesů v nápojovém průmyslu. Programy dále sledují a vyhodnocují procesy stáčení, etiketování, kontroly a balení nápojů. Součástí práce je i naprogramování ovládacích panelů a přizpůsobení konkrétním požadavkům koncového zákazníka.

Více →

Rozvoj a údržba výrobního a informačního systému

Náplní tohoto projektu je dlouhodobý rozvoj a údržba výrobního a informačního sysému (MES) pro globálnáho leadera v oblasti nápojového průmyslu. Použity jsou moderní technologie na platformě Microsoft .Net – např. WCF, WPF a DevExpress. Databázové řešení je založeno na platformě Microsoft SQL Server.

Více →