Reference

ÚvodReferenceElektro projektování

Kategorie:
Typ:

Inovujeme, konstruujeme, plánujeme, projektujeme a programujeme Vámi požadované produkty. Námi navržená technologicky propracovaná řešení získávají pro Vás konkurenční výhody. Složitost produktů se neustále zvyšuje, proto Vám nabízíme specializaci, odbornost a mezioborové know-how. Pro zákazníky ze strojírenských, elektrotechnických a energetických oborů poskytujeme služby v různých oblastech.

Tvorba PLC programu a vizualizace procesu výroby piva

Tvorba programu,vizualizace a příprava uživatelského prostředí pro management výroby piva. Úzká spolupráce se strojním, elektro a technologickým oddělením během přípravy projektu.  Testování projektu před nasazením k zákazníkovi a následné uvedení do provozu.  

Více →

Zkušební zařízení pro test těsnosti ovládání zámku automobilu

Vývoj a výroba zařízení pro kontrolu kvality dílu, složeného z několika součástí. Realizace kombinovaného elektrického a pneumatického systému, kontrolovaného bezpečnostním systémem.

Více →

Projektová dokumentace

Návrh elektrických napájecích a řídících rozváděčů. Projektování součástí výrobních linek. Programování řídících systémů a komunikace. Spolupráce se zadavatelem úkolu při realizaci zařízení. Logistické zabezpečení výroby přenosem dat do administrativního systému zákazníka. Konečná úprava dokumentace po změnových řízeních.

Více →

1 2 3